Mekhala: Chartered Cruises

Mekhala: Chartered Cruises
ท่านสามารถเช่าเรือเมขลาสำหรับการล่องเรือพักผ่อนส่วนตัวหรือจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ เช่น ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบค้างคืน ล่องเรือท่องเที่ยวกับครอบครัว งานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น ฉลองครบรอบวันสำคัญของคุณ หรืองานวันเกิด ล่องเรือชมวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือชมกรุงเทพริมน้ำยามค่ำคืนพร้อมอาหารค่ำ ล่องเรือต้อนรับแขกของบริษัทหรือจัดงานเลี้ยงบริษัท กรุณาติดต่อ info@asian-oasis.com หรือโทร 083 540-9529 Celebr...